Central Taw zone

Parishes explored

PARISH SEASONS PORTFOLIO
Chawleighchawleigh-1-300000-161201 Autumn 20
Chulmleigh Autumn 20
East Worlington Autumn 20
George Nympton Autumn 5
King’s Nympton Autumn 20
Lapford Autumn 5
Mariansleigh Spring 16
Queen’s Nympton Spring 3
Rackenford Spring 5
Romansleigh Spring 7
Rose Ash Spring 13
South Molton Autumn

Spring

3

1

Thelbridge Autumn 4
Witheridge Autumn 11

Copyright © Ditch Townsend and Devon Lanes, 2016-2017

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save